Να σταματήσουν οι χώρες πρώτης υποδοχής όπως η Ελλάδα να σηκώνουν όλο το βάρος.