Η Ε.Ε. βραδυπορεί, ενώ έπρεπε να τρέχει

Η Ε.Ε. βραδυπορεί, ενώ έπρεπε να τρέχει

Με την ολοκλήρωση του Brexit η Ε.Ε. μπαίνει σε μια νέα, κρίσιμη περίοδο. Καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να συνεχίσει με επιτυχία την πορεία της παρά τη στρατηγικής σημασίας απώλεια του Ηνωμένου Βασιλείου και πως οι Βρετανοί ευρωσκεπτικιστές και αντιευρωπαίοι...